Xe tải Hino 4.95 tấn thùng mui bạt- WU342L 130HD phong cách châu Âu

Xe tải Hino 4.95 tấn thùng mui bạt- WU342L 130HD phong cách châu Âu

Xe tải Hino 4.95 tấn thùng mui bạt- WU342L 130HD phong cách châu Âu